Poslání a činnost

Veteran Car Club ČR je samostatným suverénním, neziskovým občanským sdružením zájemců o historická vozidla. Je nástupcem Veteran Car Clubu Československa, který byl jedním z prvních členů Mezinárodní Federace historických vozidel - FIVA, která vznikla 1.3.1966 (viz. příloha stanov FIVA).Veteran Car Club České republiky (dále jen VCC ČR) je tedy součástí nepřerušené 50 leté činnosti řízení organizovaného celostátního veteránského hnutí. VCC ČR je členem Federace klubů historických vozidel ČR (FKHV ČR) která má udělenu národní autoritu pro ČR od Féderation Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).

Klub již eviduje přes 70 klubů a cca 2700 členů.

Na jakých sportovních akcích se Veteran Car Club České republiky podílel?
Byla to klubové akce s podporou Veteran Car Club České republiky.
Například: Veteran Car Club Praha:
- Vzpomínková jízda 1.000 mil československých
- Vzpomínková jízda 1.000 mil československých Praha - Londýn
- Zbraslav-Jíloviště

Jaké významné osobnosti jsou členem Veteran Car Club České republiky?
Členem je pan Emil Příhoda s unikátní sbírkou historických vozidel PRAGA chráněná značkou – UNESCO.
Další soukromé sbírky jsou evidovány v rámci jednotlivých klubů.

Pokud tedy máte nejaký zajímavý článek, fotografie ze soutěží, informaci ke sdělení, chuť napsat odborný článek, neváhejte nám jej zaslat.

 

Jaké má poslání a předmět činnosti VCC ČR

1. Důležitým cílem Veteran Car Clubu ČR je umožnit svým členům a příznivcům historických vozidel vzájemnou komunikaci včetně klubové činnosti, jako je pořádání sportovních akcí, soutěží elegance, členských schůzí, plesů, soutěží, školení a vzdělávacích akcí, testování historických vozidel setkání a dalších obecně prospěšných aktivit.

2. Zajistit pro kluby sdružené ve VCC ČR oprávnění testovat historická vozidla.

Kdo není členem FIVA, není oprávněn testovat historická vozidla. VCC ČR je členem FIVA prostřednictvím členství ve FKHV ČR, proto kluby VCC ČR mají oprávnění k následujícím typům testování:

Testování historických vozidel: Metodika
1. pro provoz na pozemních komunikacích ( pro registr HV) podle vyhlášky 355/2006Sb.
2. na historickou původnost (odpuštění ekopoplatku, úlevy SME, nižší pojištění) podle kodex FIVA

Pro tyto komisaře zajišťovat pravidelné školení.

3. Ve spolupráci s FKHV ČR zajistit pro kluby účast v Krajských testovacích komisích pro druhý stupeň testování pro registr historických vozidel

4. Zajistit pro FKHV ČR výběr technických komisařů z řad Veteran Car Club ČR pro testování k vystavení Identifikačního průkazu FIVA

5. Zastupovat své členy v jednáních s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují. Ve své činnosti v zájmu svých členů i příznivců historických vozidel Veteran Car Club ČR spolupracuje s ostatními autokluby a s dalšími občanskými sdruženími. Vyjadřuje k legislativním opatřením pro oblast motorismu.

6. V mezinárodních vztazích representuje a zastupuje Veteran Car Club ČR své členy a příznivce historických vozidel všude, kde to jejich zájmy vyžadují, prostřednictvím přímého členství v mezinárodních organizacích, nebo zprostředkovaně členstvím v organizacích v rámci České republiky, pokud tyto organizace jsou součástí mezinárodních organizací.

7. VCC ČR jako člen FKHV ČR uznává jako jedinou autoritu pro mezinárodní záležitosti "Mezinárodní federaci historických vozidel – FIVA“, jejíž stanovy, pravidla a usnesení respektuje a řídí se jimi.

 

Jak je VCC ČR zařazen do veteránského hnutí v ČR

VCC ČR je členem FIVA prostřednictvím FKHV ČR, která sdružuje celkem 6 spolků. Spolupracuje s ostatními sdruženími, které nejsou ve FKHV ČR tj. AVCC AČR a AKHV v ÚAMK.

Následující obrázek ukazuje jaká je vzájemná spolupráce veteránského hnutí v ČR.

 

Zkratka sdružení: Název sdružení: Prezident sdružení:
FKHV ČR ANF Federace klubů historických vozidel ČR- národní autorita FIVA Václav Kafka
VCC ČR Veteran Car Club České Republiky Václav Kafka
ČKHV Český klub historických vozidel Josef Havrda
UKUVHT ČR Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky Petr Zeman
AKAV ČR Asociace klubů amerických vozidel České republiky Ing. Martin Kot
BCC ČR British Car Club ČR Tomáš Strnad
MBK ČR MERCEDES BENZ KLUB České republiky Mgr. Petr Schweiner
AČR Autoklub České republiky JUDr. Jan Šťovíček
AVCC AČR Asociace veterán Car Clubů AČR Mgr. František Čečil
AKHV Asociace klubů historických vozidel Ing. Jiří Franc